Readers' Corner

Essays

Demeter Gábor, Bagdi Róbert. „A társadalom differenciáltságának és térbeli szerveződésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben. A GIS lehetőségei a történeti kutatásokban.” Debrecen – Budapest: Kapitális, 2016.
Sárosi Edit. „A kecskeméti piactér és vásártér történeti helyrajza.” Történelmi Szemle 53 (2011): 615–632.
Sárosi, Edit. „The development of a market town and its market places in the Hungarian Great Plain. Kecskemét, a case study.” Historia Urbana 21 (2013): 139–162.
Szende Katalin. „Az eltűnt tér nyomában. Kataszteri térképek és várostopográfiai kutatások.” (In search of lost space: The use of cadastral maps for the study of Hungarian towns). In: Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Pécs: Kronosz kiadó, 2013. 11-40, 253.
Szende Katalin. „Magyar Várostörténeti Atlasz: feladatok, eredmények, perspektívák.” Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 8 (2013): 187-199.
Tringli István. „Vásártér és vásári jog a középkori Magyarországon.” Századok 144 (2010): 1291-1344.
Tringli István. „Hagyományos térszemlélet és az utcafejlődés történeti típusai a régi Sátoraljaújhelyen.” In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2011. 235-257.
Tringli István. „Sátoraljaújhely a középkorban.” Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 21 (2011): 247–262.
Tringli István. „Sátoraljaújhely egyházai a reformáció előtt.” In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2011. 376– 396.
Tringli István. „Sátoraljaújhely első kiváltságai.” In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Budapest: Eötvös Kiadó, 2012. 251–259.
Tringli István. „Oremus. Egy hegyaljai dűlőnév jelentése.” (Oremus. Bezeichnung eines Flurnamens aus der Hegyalja Region.) In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013. 129–142.

Reviews

Czoch Gábor. „Magyar Várostörténeti Atlasz I. Sopron. Összeállította Jankó Ferenc, Kücsán József és Szende Katalin. Sopron, 2010.” Soproni Szemle 65 (2011): 458-462.
Czoch Gábor. „Tringli István: Sátoraljaújhely. Magyar Várostörténeti Atlasz 2. Budapest, 2011.” Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 8 (2013): 207-211.
Grandchamp, Pierre Garrigou. "András Végh Buda Part I. to 1968, Budapest, Hungarian Atlas of Historic Towns, 2015, 41,5 cm, 64 p., 48 fig., 13 pl. dont 8 dépliantes. ISBN: 978-615-5341-22-9, 35 EUR. (Hungarian Atlas of Historic Towns No. 4.)." Bulletin monumental 177-3 (2019): 287-288.
Holl Imre. „Szende K. (szerk.): Sopron – Magyar várostörténeti atlasz 1. Hungarian Atlas of Historic Towns No. 1. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron 2010. 87 oldal.” Archaeologiai Értesítő 136 (2011): 330-331.
H. Németh István. „Sopron. Magyar Várostörténeti Atlasz 1. Összeállította: Jankó Ferenc, Kücsán József és Szende Katalin; Dávid Ferenc, Goda Károly és Kiss Melinda közreműködésével. Sopron, 2010.” Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 8 (2013): 201-206.
Mészáros Orsolya. "Végh András: Buda, I. kötet, 1686-ig. Magyar Várostörténeti Atlasz 4. Buda, Part I. to 1686. Hungarian Atlas of Historic Towns 4. Budapesti Történeti Múzeum - Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Archaeolingua, Budapest, 2015, 64 oldal, 48 ábra, 29 térkép." Archaeológiai Értesítő 142 (2017): 255-257.
Ruszoly József. „Szeged.” Századok 150 (2016) 211-216.
Simms, Anngret. „Sopron. Edited by Ferenc Jankó, József Kücsán, and Katalin Szende with contributions by Ferenc Dávid, Károly Goda, and Melinda Kiss. (Hungarian Atlas of Historic Towns, 1.) Sopron. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, 2010. 87 pp. Sátoraljaújhely. Edited by István Tringli. (Hungarian Atlas of Historic Towns, 2.) Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 2011. 81 pp. Szeged. Edited by László Blazovich et al. (Hungarian Atlas of Historic Towns, 3.) Szeged: Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, 2014. 155 pp.” Hungarian Historical Review 5 (2016): 154-159.
Stracke, Daniel. „A premodern városi tér kutatása. Módszertani megjegyzések a városképek és városalaprajzok használatához az első magyar várostörténeti atlasz megjelenése kapcsán.” Korall 45 (2011): 176-193.
Vadas András. „Jankó, F., Kücsán, J. and Szende, K. (eds.): Hungarian Atlas of Historic Towns No. 1 – Sopron. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Sopron, 2010. 87 p., 23 maps & images.” Hungarian Geographical Bulletin 59 (2010), 429-433.
Vadas András. „Sátoraljaújhely (Magyar Várostörténeti Atlasz 2. – Hungarian Atlas of Historic Towns No. 2.). Szerk. Tringli István. MTA Történettudományi Intézet. Budapest, 2011. 81. o.; 12. fol.” Századok 148 (2014): 543-547.